Biomassa brandstoffen

Elektriciteit en warmte uit hernieuwbare grondstoffen

In verband met hernieuwbare energiebronnen betekent de term biomassabrandstoffen alle organische stoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong die als energiebron worden gebruikt. In grote lijnen is biomassa alle organische stof die wordt verzameld of geproduceerd door planten, dieren en mensen. Puur natuurkundig gezien is biomassa niets meer dan chemisch gebonden zonne-energie.

Bij verwarmingssystemen die biomassa als brandstof gebruiken, spreekt men van zogenaamde biomassaverwarming. Onze biomassaverwarmingssystemen maken gebruik van hernieuwbare biomassa in de vorm van houtsnippers, pellets, miscantus evenals resthout en houtkrullen uit de houtverwerkende industrie en zetten deze om in warmte. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen worden hernieuwbare brandstoffen zoals hout als CO₂-neutraal beschouwd. Dit betekent dat er tijdens het verbrandingsproces slechts zoveel koolstofdioxide vrijkomt als voorheen tijdens de fotosynthese tijdens de groei werd opgenomen. Dit resulteert in een gesloten koolstofkringloop.

Definitie volgens de richtlijn hernieuwbare energiebronnen van de Europese Unie

Biomassa is het biologisch afbreekbare deel van producten, afval en residuen uit de landbouw van biologische oorsprong (inclusief dierlijk en plantaardig materiaal), bosbouw en aanverwante industrieën, waaronder visserij en aquacultuur. Volgens deze definitie telt ook het biologisch afbreekbare deel van afval van industrie en huishoudens mee als biomassa.

Biomasse Brennstoff aus Hackschnitzeln

Houtsnippers

Natuurlijke biomassabrandstoffen

Houtsnippers, ook wel hakgoed genoemd, zijn natuurlijke stukken hout die mechanisch worden versnipperd met mobiele houtversnipperaars of stationaire versnipperaars. Hiervoor worden voornamelijk bosresten uit dunning en chemisch onbehandelde industriële restanten en gebruikt hout gebruikt. Af en toe krijgen houtsnippers van landschapsonderhoud en van agrarische korte omloopplantages (SRC) steeds meer belangstelling.

Als het gaat om de energie-inhoud van de houtsnippers, speelt de houtsnipperkwaliteit een grote rol, omdat de verschillende ketelsystemen meestal maar voor een bepaalde kwaliteitsklasse zijn ontworpen. Als dit afwijkt van de informatie van de fabrikant over de referentiebrandstof, komt een storingsvrije, emissiearme en efficiënte werking van het systeem in gevaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende kwaliteitsparameters: deeltjesgrootte en fijnstof, calorische waarde, watergehalte, asgehalte en vreemde stoffen.

Daarom dienen systeemeigenaren bij de aanschaf van hun houtsnippers rekening te houden met de norm EN ISO 17225-4. Hiermee wordt uitdrukkelijk het gebruik van houtsnippers in kleine verbrandingssystemen bedoeld.

De energie-inhoud van houtsnippers is lager dan die van pellets. Maar de brandstof is aanzienlijk goedkoper.

Biomasse Brennstoff aus Pellets

Pellets

Brandstoffen met een hoge verbrandingswaarde

Houtpellets zijn een moderne, milieuvriendelijke brandstof die zich kenmerkt door een hoge verbrandingswaarde en praktische hantering. Ze zijn gemaakt van natuurlijk houtafval uit de houtverwerkende industrie en worden onder hoge druk samengeperst. De natuurlijke houtcomponent lignine dient als bindmiddel. Bovendien hebben pellets, in tegenstelling tot houtblokken, een extreem hoge energie-inhoud dankzij hun zeer lage restvochtgehalte en hun homogene samenstelling. Bovendien is hun grootte gestandaardiseerd, wat betekent dat een pelletverwarming meestal volledig automatisch werkt. De houtpellets die voor privé-pelletverwarming worden aangeboden, hebben meestal een diameter van 6 mm en een lengte van ca. 1 cm tot 4 cm.

Voor een storingsvrije werking van pelletverwarmingsinstallaties is het absoluut noodzakelijk om te voldoen aan de minimumvereisten voor pelletkwaliteit die in de gebruiksaanwijzing zijn vermeld. De kwaliteitseisen voor houtpellets zijn in Duitsland beschreven in de norm DIN EN 14961-2. Grotere biomassaverwarmingssystemen zoals onze RHK-AK-modellen kunnen ook zogenaamde industriële pellets verbranden. Deze wijken door productie af van de standaard afmetingen, maar zijn qua prijs aantrekkelijker.

Om de houtpellets goed en effectief te laten branden, moeten ze op een droge plaats worden opgeslagen. Silo’sof ondergrondse stortbakken zijn geschikt als opslagruimte. Wie zijn oude stookolieverwarming wil vervangen door een nieuwe pelletverwarming kan ook gebruik maken van de bestaande berging in de onderbouw.

Ook het transport en het inbrengen van de houtpellets in de silo of de opslagruimte van de klant hebben een impact op de kwaliteit van de houtpellets. De mechanische belasting zorgt voor een verhoogde fijne fractie in de pelletlading. Een te hoge fijne fractie kan leiden tot storingen in de schroeftransporteur en ook het verbrandings- en emissiegedrag van de pelletverwarming negatief beïnvloeden. Onze verschillende bunkervulsystemenzorgen ervoor dat de brandstof voorzichtig en efficiënt wordt getransporteerd en opgeslagen.

Biomasse Brennstoff aus Sägespänen

Zaagsel en houtkrullen

Biobrandstof verkrijgen uit afvalproducten

Gebruik afvalproducten bij de houtproductie voor energie. Schrijnwerk en timmerwerk.
Of u nu een schaafmachine, cirkelzaag, slijpmachine of CNC-machine gebruikt, bij het werken met hout komt veel houtsnippers, schuurstof en zaagafval vrij. Deze kunnen ideaal verder worden verwerkt met onze stationaire houtversnipperaars. Hierdoor kan afvalhout voor 100% als energiebron worden gebruikt en kunnen bedrijven in hun eigen energiebehoefte voorzien met biomassaverwarming of, afhankelijk van de grootte, zelfs omliggende gebouwen bevoorraden. Met de verschillende uitwerp- en transportelementen uit de toebehoren en ons diverse productassortiment hebben wij voor elk toepassingsgebied een oplossing.

Wat krijg je uiteindelijk?

Idealiter levert het verbranden van biomassa uit hout CO₂, as en water op. De verbranding van hout wordt nog steeds CO₂-neutraal genoemd, omdat er bij het verbrandingsproces maar zoveel koolstofdioxide vrijkomt als voorheen tijdens de fotosynthese tijdens de groei werd opgenomen. Dit resulteert in een gesloten koolstofkringloop. Het fijnstof en as dat vrijkomt bij de verbranding wordt door onze verwarmingsinstallaties gecontroleerd en uitgefilterd met behulp van deeltjesafscheiders en lambdasondes. De Bundes-Immissionsschutzgesetz specificeert welke waarden afhankelijk van de toepassing moeten worden bereikt.

Een efficiënte verbranding van de natuurlijke grondstof hout in moderne ketels is een goed en goedkoop alternatief voor verwarming met olie of gas. Daarnaast is verwarmen met een ketel met biomassa CO₂-neutraal en draagt ​​het bij aan een duurzame bescherming van het milieu.

Daarnaast profiteert u als klant van ons uitgebreide klantennetwerk. Of u nu houtsnippers wilt produceren met onze versnipperaars of houtsnippers wilt recyclen met een van onze biomassaverwarmingssystemen, wij ondersteunen u in uw verschillende afzetmarkten. Dankzij ons goed onderhouden netwerk kunnen wij u helpen om snel nieuwe en voordelige zakelijke relaties op te bouwen.

Daarnaast profiteert u als klant van ons uitgebreide klantennetwerk. Of u nu houtsnippers wilt produceren met onze versnipperaars of houtsnippers wilt recyclen met een van onze biomassaverwarmingssystemen, wij ondersteunen u in uw verschillende afzetmarkten. Dankzij ons goed onderhouden netwerk kunnen wij u helpen om snel nieuwe en voordelige zakelijke relaties op te bouwen.